Privacy

Accesarea www.edge2performant.ro si a serviciilor oferite prin intermediul paltformei Edge implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de S.C. 2PERFORMANT NETWORK S.A.


 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. 2PERFORMANT NETWORK S.A. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau alta persoana.

 

Scopul colectarii datelor este marketingul si publicitatea: informarea despre activitatea Edge, a afiliatilor si advertiserilor din sistem, in ideea imbunatatirii performantelor si functionarii in conditii optime, precum si informarea in legatura cu platile aferente folosirii serviciilor si castigurile generate de folosirea acestor servicii.

 

Pentru a beneficia de serviciile S.C. 2PERFORMANT NETWORK S.A., trebuie sa oferiti si sa permiteti prelucrarea anumitor date cu caracter personal (inclusiv codul numeric personal seria si numarul actului de identitate/pasaportului). Refuzul dvs. determina imposibilitatea folosirii serviciilor S.C. 2PERFORMANT NETWORK S.A. si a derularii relatiilor de tip comercial(plati). In lipsa unui astfel de refuz din partea dvs. se considera ca v-ati manifestat consimtamantul expres pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal (inclusiv codul numeric personal seria si numarul actului de identitate/pasaportului).

 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai partial advertiserilor si afiliatilor din sistem (doar numele). Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor si, de asemenea, sa va opuneti, în orice moment: (i) din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dvs particulara, prelucrarii datelor personale care va privesc, ; si/sau, dupa caz, sa va opuneti (ii) fără nici o justificare si in mod gratuit, ca datele care va vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Str. Vulturilor 98A, Grawe Business Centre, et. 6, Sector 3, Bucuresti sau cu o cerere trimisa prin e-mail la adresa contact@edge2performant.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

 

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. 2PERFORMANT NETWORK S.A. nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.